Kontakt

Redakcja Radia Bon Ton

ul. Lubelska 31
22-100 Chełm

  • Telefon Antena: 82 563 22 22
     
  • Telefon dział wiadomości lokalnych: 82 563 22 78

[email protected]
 

  • Eliza Kudelska - Nowosad - z-ca redaktora naczelnego

[email protected]

  • Jarosław Chołota - szef muzyczny

[email protected]

 

 

 

Biuro Reklamy

Biuro Reklamy
ul. Lubelska 31
22-100 Chełm

Telefon: 82 563 90 40
Telefon / Fax: 82 563 91 50


[email protected]

[email protected]

GW Słowo realizuje projekt „Dotacja na kapitał Obrotowy dla Grupy Wydawniczej Słowo Sp. z o.o.”
Celem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa a planowanym efektem niezaprzestanie działalności w okresie na jaki udzielona jest dotacja. 
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 191 255,34 zł przy 100 procentowym wkładzie Funduszy Europejskich.

 

 

Załączone pliki: