Historia Radia

Działalność radiowa stacji prowadzona jest od lipca 1997 r. Po wygaśnięciu 19 grudnia 2003 roku pierwszej koncesji, obecnie od 20 grudnia 2003 roku nadajemy program Radia Bon Ton na mocy wydanej przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji KONCESJI Nr 163/P/2003-R. Koncesja została udzielona Spółce na maksymalny dopuszczony ustawą okres, 7 lat.