EduCat

Białystok 15-540
Żurawia 71

Educat będzie w pierwszą w Polsce i w Europie w pełni zdigitalizowaną platforma internetową łączącą przyszłych studentów z uczelniami zagranicą. Dodatkowo platforma zaoferuję usługę mentorską, w której mentorzy będą wspierali kandydatów w procesie tworzenia aplikacji na studia zagraniczne. Proces zostanie zautomatyzowany, a sesje z mentorami będą się odbywały poprzez narzędzie do zdalnych rozmów i współpracy na platformie Educat. Proces tworzenia aplikacji będzie odbywał się również na platformie.