BHP Warszawa

Warszawa 03-289
ul. Twórcza 66G

Przeprowadzanie i dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego na indywidualnych stanowiskach pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Z tego powodu oferujemy profesjonalną i zróżnicowaną pomoc w tym zakresie. Usługi BHP realizowane przez przedsiębiorstwo SOLAR mogą stanowić formę jednorazowych zleceń, bądź miesięczną obsługę na podstawie umowy z Usługodawcą.