Portal Mniejszościowi.pl

Poznań 60-313
Grunwaldzka 107

Wewnętrzne regulacje oraz przepisy prawa szczegółowo określają, w jakich warunkach może zostać przeprowadzona sprzedaż udziałów w spółce. W pierwszej kolejności należy przeanalizować umowę oraz wynikające z niej ustalenia i ograniczenia. Należy również pamiętać o zachowaniu formy pisemnej pod rygorem nieważności transakcji.