Portal jakitermometr.pl

Poznań 61-215

Kto z nas pamięta dawne termometry? Były szklane, a w środku miały rtęć. Ich pomiar był dokładny, ale trwał parę minut. Niestety były bardzo niebezpieczne ponieważ, gdy termometr się zbił, toksyczna rtęć była trudna do usunięcia. Obecnie na rynku prym wiodą termometry elektroniczne lub bezdotykowe. Więcej na stronie JakiTermometr.pl.