ON BOARD THINK KONG

Warszawa 01-141
Wolska 88

On Board Think Kong łączy trzy zasadnicze elementy komunikacji, które dotychczas były rozdzielane pomiędzy różne agencję o różnych specjalizacjach. OBTK świadczy usługi SEO, Public Relation i Social Media i wierzy, że działając komplementarnie są w stanie dostarczyć świetne wyniki jednocześnie pozwalając klientom na oszczędność.