Praca przy porządkowaniu działek

Praca przy porządkowaniu działek (wycinka, karczowanie itp.). Tel. 510 021 677